Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAPISU

  Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • podanie na obowiązującym druku
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • jedno zdjęcie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 PLN

Wymienione dokumenty należy składać w siedzibie Studium:
ul. Traugutta 61, 26-600 Radom.

Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114