Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

PUBLIKACJE

..:: 2005 ::..

- mgr Brodowska Katarzyna - "Jak radzić sobie z agresją"
- mgr Brodowska Katarzyna - "Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim"
- mgr Gutowska Edyta - "Wychowawcza rola zajęć terenowych w kształceniu ekologicznym"
- mgr Łapczyńska Joanna - "Sprawdzian badający kluczowe kompetencje z matematyki na początku klasy IV"
- mgr Łapczyńska Joanna - "Scenariusz poświęcony Rocznica Odzyskania Niepodległości"
- mgr Michalczyk Anna - "Święto Dziękczynienia - historia, tradycja i zwyczaje - praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu"
- mgr Michalczyk Anna - "Scenariusz lekcji: Wczesna historia Irlandii - praca z tekstem, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia w mówieniu"
- mgr Szewczyk Alina - "Piosenki w nauczaniu języków obcych"
- mgr Małgorzata Błach, mgr Anna Wójcicka - "Szkolny turniej ekologiczny z okazji Dnia Ziemi"
- mgr Żyła Anna - "Zajęcia plenerowe w klasach IV - VI"

..:: 2006 ::..

- mgr Marta Olejarczyk - Chmielewska - "Terapia pedagogiczna jako rodzaj oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w pedagogice dzieci upośledzonych umysłowo"
- mgr Beata Safin - "Zabawy aktywizujące pracę ucznia na zajęciach w klasach I-III"
- mgr Alicja Komorek, mgr Anna Franaszczyk, mgr Małgorzata Stolarczyk - "Rola baśni w rozwoju i wychowaniu dziecka"

..:: 2007 ::..

- mgr Agnieszka Sobolewska, mgr Ewa Rybska - "Program własny edukacji czytelniczej ucznia niewidomego i słabo widzącego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym"

..:: 2009 ::..

- mgr Ewa Skrzypczyńska-Hernik - "Badanie wyników nauczania z matematyki po pierwszym etapie edukacyjnym"

- dr Urszula Durlak - "Aktywność fizyczna i sportowa uczniów Radomia i Warszawy"

- dr Urszula Durlak - "Kształcenie postawy proekologicznej wśród uczniów"

..:: 2011 ::..

- mgr Renata Chmielewska - "Plan rozwoju zawodowego"

..:: 2014 ::..

- mgr Monika Bąk - "Scenariusz lekcji chemii dla klasy I gimnazjum"

- mgr Monika Bąk - "Test diagnozujący przed rozpoczęciem nauki
w klasie trzeciej gimnazjum"

..:: 2016 ::..

- mgr Dorota Simlat - Konspekt lekcji geografii w klasie trzeciej gimnazjum - "Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Australii"

- mgr Dorota Simlat - Konspekt lekcji chemii w klasie trzeciej gimnazjum - "Gliceryna - budowa, właściwości i zastosowanie"

..:: 2018 ::..

- mgr Teresa Cieślak - "The adventure with english" Program innowacyjny do nauki języka angielskiego w świetlicy szkolnej. 


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114