Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

O firmie

Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych jest placówką
o ogólnopolskim zasięgu, posiada akredytację nadaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Placówka została powołana w grudniu 2000 roku ( rejestracja w Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 22 grudnia 2000r.
pod Nr 1/NPDN/2000, z późniejszym wpisem z 2003r. pod Nr 105) i działa
w oparciu o:

 • Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych działa na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. (DZ.U. poz. 1591) w sparwie placówek doskonalenia nauczycieli. Ustawa o prawie oświatowym z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 roku poz. 59)

Rodzaj działalności:

 • Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz szkoleń
  dla nauczycieli i kadry oświatowej wszystkich typów szkół
  i placówek oświatowych
 • Szkolenie rad pedagogicznych w siedzibie nauczycieli
 • Wspieranie wszelkich działań szkół i placówek oświatowych w ich rozwoju
 • Szkolenia BHP dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych
 • Dzielenie się swoimi umiejętnościami w publikacjach zamieszczanych
  na naszej stronie www
 • Nauka języków obcych na różnych poziomach dla nauczycieli

KIEROWNICTWO  STUDIUM
NASI  PRACOWNICY


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114