Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

SEKRETARIAT CZYNNY:

wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNESTUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
do końca stycznia 2020 r.

 • Doradztwo zawodowe i personalne

 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • Wczesne wspomaganie rozwoju

 • Zarządzanie oświatą

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Zaprasza
  na studia podyplomowe
  na kierunkach:

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 • Doradztwo zawodowe i personalne

 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  najbliższe zajęcia: 23.11.2019 r.

 • Logopedia

 • Terapia pedagogiczna

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  najbliższe zajęcia: 16.11.2019 r., 17.11.2019 r.

 • Wychowanie do życia w rodzinie

 • Zarządzanie oświatą

  najbliższe zajęcia: 16.11.2019 r., 17.11.2019 r.

  REKRUTACJA

  Kandydaci, którzy zapiszą się do 20 października 2019 r.
  otrzymują rabat w wysokości 100 zł.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347
  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy

  kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęc edukacyjnych
  w zakresie udzielania pierwszej pomocy


  Pierwsze zajęcia: 23 października 2019 r.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  ZAPRASZA NA KURS


  Teatr w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i szkolnej


  Czas trwania: 15 godzin

  Koszt kursu: 50 zł

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Informujemy, że trwają zapisy na warsztaty/szkolenia
  w zakresie:


  Rozwój mowy dziecka w okresie pobytu w żłobku i w przedszkolu


  Ilość godzin: 6
  Termin realizacji:

  Tematyka warsztatów:
  - rozwój mowy od chwili narodzin do wieku przedszkolnego
  - mowa w normie
  - niepokojące symptomy
  - co może szkodzić rozwojowi mowy?
  - zakres pomocy (usprawnień) w codziennej opiece oraz pracy wychowawczo-dydaktycznej - zestaw ćwiczeń
  - przypadki koniecznej konsultacji z logopedą/lekarzem


  Rozwój mowy dziecka w czasie edukacji wczesnoszkolnej


  Ilość godzin: 6
  Termin realizacji:

  Tematyka warsztatów:
  - rozwój mowy u progu rozpoczęcia nauki w szkole (dojrzałość szkolna)
  - mowa w normie
  - dysleksja
  - dysgrafia
  - dysfonia
  - zakres pomocy w pracy dydaktycznej. Zestaw ćwiczeń
  - typowe błędy w ocenie trudności u dziecka
  - przypadki koniecznej konsultacji z logopedą/lekarzem


  Opóźniony rozwój mowy


  Ilość godzin: 6
  Termin realizacji:

  Tematyka warsztatów:
  - pojęcie i klasyfikacja opóźnionego rozwoju mowy
  - przyczyny i objawy samoistnego rozwoju mowy
  - trudności w nauce czytania i pisania
  - schemat diagnozwania opóźnionego rozwoju mowy
  - terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy • Muzyka i ruch w pracy z dziećmi

 • Metoda wspomagająca rozwój dziecka. Ruch rozwijający wg. Weronki Scherborne
  - warsztaty wprowadzające do metody

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu

 • Twórcze metody pracy świetlicy szkolnej

 • Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych - rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym

 • Zabawy logopedyczne grupowe i indywidualne dla przedszkolaków
  i dzieci w młodszym wieku szkolnym

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347


 • Studium Doskonalenia
  Kadr Oświatowych

  Placówka akredytowana

  ul. Traugutta 61
  26-600 Radom

  tel.: (048) 340 22 18
  tel./fax: (048) 340 24 40
  kom.:663-909-347

  e-mail: sdk5@wp.pl
  www.sdk.edu.pl

  SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
  sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

  PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

  Gadu-Gadu: 7851114