Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

SEKRETARIAT CZYNNY:

wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNESTUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy:

 • KURS DLA KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

  Pierwsze spotkanie: 06.03.2019 r. godz. 15.00
  Drugie spotkanie: 07.03.2019 r. godz. 15.00

  Cena: 70 zł.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy rekrutacje na wszystkie kierunki studiów podyplomowych.

  Nabór trwa do 15 marca 2019 r.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  UWAGA!!!

  Ostatni raz w tej cenie zapraszamy na kierunek:

  "TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA".


  Całkowity koszt: 1 000 zł.


  Po ukończeniu kierunku absolwent otrzymuje kwalifikacje do pracy terapeutycznej i edukacyjnej
  z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.

  Nabór trwa do 15 marca 2019 r.
  Liczba miejsc ograniczona!

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy studia podyplomowe
  na kierunkach:

  Oligofrenopedagogika
  i metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

  Pierwsze spotkanie organizacyjne:
  21 lutego 2019 r. godz. 15.00

  Terapia i edukacja dzieci i młodzieży
  z autyzmem oraz z zespołem Aspergera

  Pierwsze spotkanie organizacyjne:
  28 lutego 2019 r. godz. 15.00

  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
  Pierwsze spotkanie organizacyjne:
  24 stycznia 2019 r. godz. 15.00

  Dydaktyka języka angielskiego
  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Pierwsze spotkanie organizacyjne:
  24 stycznia 2019 r. godz. 15.00

  Neurologopedia
  Pierwsze spotkanie organizacyjne:
  25 stycznia 2019 r. godz. 15.00

  terminy spotkań będą potwierdzone telefonicznie
  dla osób zainteresowanych.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić po feriach zimowych następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Informatyka dla nauczycieli

 • Wczesne wspomagnaie rozwoju dziecka
  w tym ze spektrum autyzmu

 • Wiedza o społeczeństwie


  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Informujemy, że trwają zapisy na warsztaty/szkolenia
  w zakresie:

 • Muzyka i ruch w pracy z dziećmi

 • Metoda wspomagająca rozwój dziecka. Ruch rozwijający wg. Weronki Scherborne
  - warsztaty wprowadzające do metody

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
  Termin szkolenia: 23 marca 2019 r., godz. 9.00

 • Twórcze metody pracy świetlicy szkolnej

 • Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych - rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym
  Termin szkolenia: 16 marca 2019 r., godz. 9.00

 • Zabawy logopedyczne grupowe i indywidualne dla przedszkolaków
  i dzieci w młodszym wieku szkolnym

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Prowadzimy nabór na kurs kwalifikacyjny

  przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęc edukacyjnych
  w zakresie udzielania pierwszej pomocy

  Czas trwania: 30 godz.
  Realizacja zajęć: listopad-grudzień 2018r.


  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  ZAPRASZA NA KURS


  Teatr w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i szkolnej


  Czas trwania: 15 godzin

  Koszt kursu: 50 zł

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347


 • Studium Doskonalenia
  Kadr Oświatowych

  Placówka akredytowana

  ul. Traugutta 61
  26-600 Radom

  tel.: (048) 340 22 18
  tel./fax: (048) 340 24 40
  kom.:663-909-347

  e-mail: sdk5@wp.pl
  www.sdk.edu.pl

  SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
  sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

  PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

  Gadu-Gadu: 7851114