Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Informujemy, że w dniach od 09.07.2019 r. do 18.08.2019 r.

Studium jest NIECZYNNE

PRZERWA WAKACYJNA

W dniu 15 lipca oraz 5 sierpnia dyżur sekretariatu w godz. od 9.00 do 13.00

W ważnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem:
tel. kom. 663 909 347STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

SEKRETARIAT CZYNNY:

wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNESTUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy:

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Pierwsze spotkanie: 31.05.2019 r. godz. 15.00

Drugie spotkanie: 01.06.2019 r. godz. 8.00

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
(48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
tel. kom. 663 909 347STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy rekrutacje na wszystkie kierunki studiów podyplomowych.

Nabór trwa do 30 marca 2019 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
(48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
tel. kom. 663 909 347STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy studia podyplomowe

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Pierwsze spotkanie organizacyjne:
12 kwietnia 2019 r. godz. 15.00

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
(48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
tel. kom. 663 909 347STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

UWAGA!!!

Ostatni raz w tej cenie zapraszamy na kierunek:

"TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA".


Całkowity koszt: 1 000 zł.


Po ukończeniu kierunku absolwent otrzymuje kwalifikacje do pracy terapeutycznej i edukacyjnej
z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Nabór trwa do 15 marca 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona!

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
(48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
tel. kom. 663 909 347STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy studia podyplomowe
na kierunkach:

Oligofrenopedagogika
i metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Pierwsze spotkanie organizacyjne:
21 lutego 2019 r. godz. 15.00

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży
z autyzmem oraz z zespołem Aspergera

Pierwsze spotkanie organizacyjne:
28 lutego 2019 r. godz. 15.00

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Pierwsze spotkanie organizacyjne:
24 stycznia 2019 r. godz. 15.00

Dydaktyka języka angielskiego
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pierwsze spotkanie organizacyjne:
24 stycznia 2019 r. godz. 15.00

Neurologopedia
Pierwsze spotkanie organizacyjne:
25 stycznia 2019 r. godz. 15.00

terminy spotkań będą potwierdzone telefonicznie
dla osób zainteresowanych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
(48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
tel. kom. 663 909 347STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić po feriach zimowych następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Informatyka dla nauczycieli

 • Wczesne wspomagnaie rozwoju dziecka
  w tym ze spektrum autyzmu


  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Informujemy, że trwają zapisy na warsztaty/szkolenia
  w zakresie:


  Rozwój mowy dziecka w okresie pobytu w żłobku i w przedszkolu


  Ilość godzin: 6
  Termin realizacji: maj 2019 r.

  Tematyka warsztatów:
  - rozwój mowy od chwili narodzin do wieku przedszkolnego
  - mowa w normie
  - niepokojące symptomy
  - co może szkodzić rozwojowi mowy?
  - zakres pomocy (usprawnień) w codziennej opiece oraz pracy wychowawczo-dydaktycznej - zestaw ćwiczeń
  - przypadki koniecznej konsultacji z logopedą/lekarzem


  Rozwój mowy dziecka w czasie edukacji wczesnoszkolnej


  Ilość godzin: 6
  Termin realizacji: maj 2019 r.

  Tematyka warsztatów:
  - rozwój mowy u progu rozpoczęcia nauki w szkole (dojrzałość szkolna)
  - mowa w normie
  - dysleksja
  - dysgrafia
  - dysfonia
  - zakres pomocy w pracy dydaktycznej. Zestaw ćwiczeń
  - typowe błędy w ocenie trudności u dziecka
  - przypadki koniecznej konsultacji z logopedą/lekarzem


  Opóźniony rozwój mowy


  Ilość godzin: 6
  Termin realizacji: maj/czerwiec 2019 r.

  Tematyka warsztatów:
  - pojęcie i klasyfikacja opóźnionego rozwoju mowy
  - przyczyny i objawy samoistnego rozwoju mowy
  - trudności w nauce czytania i pisania
  - schemat diagnozwania opóźnionego rozwoju mowy
  - terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy • Muzyka i ruch w pracy z dziećmi

 • Metoda wspomagająca rozwój dziecka. Ruch rozwijający wg. Weronki Scherborne
  - warsztaty wprowadzające do metody

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu

 • Twórcze metody pracy świetlicy szkolnej

 • Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych - rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym

 • Zabawy logopedyczne grupowe i indywidualne dla przedszkolaków
  i dzieci w młodszym wieku szkolnym

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Prowadzimy nabór na kurs kwalifikacyjny

  przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęc edukacyjnych
  w zakresie udzielania pierwszej pomocy

  Czas trwania: 30 godz.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  ZAPRASZA NA KURS


  Teatr w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i szkolnej


  Czas trwania: 15 godzin

  Koszt kursu: 50 zł

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347


 • Studium Doskonalenia
  Kadr Oświatowych

  Placówka akredytowana

  ul. Traugutta 61
  26-600 Radom

  tel.: (048) 340 22 18
  tel./fax: (048) 340 24 40
  kom.:663-909-347

  e-mail: sdk5@wp.pl
  www.sdk.edu.pl

  SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
  sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

  PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

  Gadu-Gadu: 7851114